Apie projektą InoKaunas

Viena svarbiausių konkurencingumo didinimo sąlygų – inovacijomis, žiniomis pagrįsta ekonomika, gebėjimas kurti ir taikyti naujas žinias. Šis projektas skirtas stiprinti Kauno miesto inovacijų sistemą tobulinant esamą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų Kauno miesto verslo ir mokslo bendruomenę aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą. Tai bus pasiekta vykdant tris uždavinius - populiarinant šiuolaikiškas technologijas bei inovacijas Kauno miesto SVV įmonių tarpe, ugdant Kauno miesto bendruomenės kūrybiškumą bei skatinant jų verslumą, o taip pat užtikrinant inovacijų paramos paslaugų kompleksiškumą bei integralumą MTTP projektus plėtojančioms įmonėms. Projektas apjungia tris pagrindines - verslo (Kauno miesto SVV), mokslo (Asociacija „Santakos slėnis) ir savivaldos (Kauno miesto savivaldybė) dedamąsias, kurių bendradarbiavimas sudaro  pagrindą produktyviam MTTP ir inovacijų skatinimui.

 

Projekto vykdymo metu sukurtas inovacijų portalas, kuriame viešinama informacija apie Kauno miesto įmonių sukurtus inovatyvius produktus, Kauno miesto mokslo, verslo ir savivaldos bendras programas, bei mokslo, studijų ir verslo partnerystės "Santakos slėnyje" veiklas. Šiame portale bus viešos prieigos simuliacinis žaidimas, kuris skatins verslumą bei publikuojama informacija apie dirbtinio intelekto sprendimų pasiekimus. Projektas leidžia  organizuoti renginius skirtus jaunimo, tradicinio SVV  kūrybiškumo ir verslumo skatinimui; verslo, mokslo ir savivaldos bendrų programų įgyvendinimo skatinimui bei MTTP projektų įgyvendinimo SVV tarpe aktyvinimui. Įmonių MTTP projektų vykdymo skatinimui teikiamos konsultacinės paslaugos. Šis projektas skatina Kauno miesto įmonių dalyvavimą MTTP projektuose, inovacinių produktų kūrimą bei naujų įmonių steigimąsi. Projekto veiklų  rezultatai sustiprins Kauno miesto inovacijų sistemą, tobulinti žinių ir technologijų sklaidos terpę.

 

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti Kauno inovacijų sistemą tobulinant esamą žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinant Kauno verslo, mokslo bendruomenę ir savivaldą aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą. Šis tikslas įgyvendinamas bus per tris veiklas:

  1. Populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas Kauno mieste;
  2. Ugdyti ir skatinti Kauno miesto bendruomenės kūrybiškumą ir verslumą;
  3. Skatinti inovacinių įmonių dalyvavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektuose.