Inovacijų populiarinimas

Įgyvendinant projektą INOKAUNAS ir siekiant populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas Kauno mieste vykdomas Kauno miesto įmonėse sukurtų inovatyvių produktų, paslaugų ir technologijų populiarinimas.
Vykdant šią veiklą organizuojami ir viešinami Kauno miesto SVV įmonių, įvedamų į rinką produktų, paslaugų pristatymo renginiai.