Kūrybiškumo ugdymas

Įgyvendinant projektą INOKAUNAS ir siekiant ugdyti ir skatinti Kauno miesto bendruomenės kūrybiškumą ir verslumą vykdomos veiklos:
- organizuojami seminarai Kauno miesto bendrojo lavinimo moksleiviams siekiant ugdyti kūrybiškumą, apie tai, kas yra idėja, inovacija;
- organizuojami idėjų (piešinių, projektų, modelių) konkursai Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklose;
- organizuojami seminarai universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų studentams apie idėjų generavimą ir realizavimą (siejama su verslo kūrimu, eVerslo galimybėmis);
-organizuojami seminarai tradicinių verslų SVV įmonėms, siekiant skatinti net ir į tradicinius verslus įvesti inovacijas, į verslą pažvelgti kūrybiškai.