Paslaugų teikimas

VšĮ „Technopolis“ įgyvendina dalinai ES SF lėšomis finansuojamą projektą „Kauno miesto inovacijų sistemos stiprinimas plėtojant verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą bei tobulinant žinių ir technologijų sklaidos terpę (INOKAUNAS)“ (toliau Projektas) .


Projekto viena iš veiklų yra „Inovacijų paramos paslaugų teikimas MTTP projektus vykdančioms įmonėms, panaudojant MTP „Technopolis“ ir konsultacinį/ekspertinį potencialą“. Įmonėms teikiamos konsultacijos bus traktuojamos kaip de minimis  pagalba.


Konsultacijos teikiamos Kauno miesto SVV šiais klausimais:

  • projektų iniciacija (problemų identifikavimas, idėjų generavimas ir pan.)
  • projektų įgyvendinimo efektyvumo didinimas (valdymo sistemos, vadybos metodai ir pan.)
  • konsultavimas intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimais;
  • konsultavimas naujų produktų pateikimo į rinką (testavimo, sertifikavimo, ženklinimo, kita) klausimais;
  • konsultavimas MTTP ir inovacinių projektų finansavimo šaltinių paieškos ir pasirinkimo klausimais;
  • konsultavimas šiuolaikiškų vadybos metodų diegimo klausimais;
  • konsultavimas naujų inovacinių įmonių steigimo klausimais.
  • technologiniai auditai ir apžvalgos;
  • projektų rengimas išorinei finansinei paramai gauti;rinkos analizė bei naujų produktų rinkodara (naujų produktų, technologinės įžvalgos ir pan.)
  • technologijų perdavimas ir perėmimas, inovacijų partnerių paieška.

 

Paraiškos forma >>

Paraiškos vertinimo metodika >>


Kviečiame teikti paraiškas Inovacijų paramos paslaugoms įsigyti.


Kontaktinė informacija:

Projektų koordinatorė
Aistė Ragauskaitė
tel.: 8-37-211381;

el. p. aiste@technopolis.lt