Technopolis

Projektai

MTP „TECHNOPOLIS“ rengia ir įgyvendina projektus, skirtus inovacijų kultūros stiprinimui, jaunimo kūrybiškumo ir verslumo ugdymui, verslo inovacinės aplinkos ir žinių sklaidos terpės gerinimui.

Renginiai

MTP „TECHNOPOLIS“ bendradarbiauja su verslo, mokslo ir tyrimų bei savivaldos institucijomis, siekiant Kauno miesto verslo bei MTTP veiklų aplinkos gerinimo, organizuojant renginius (konferencijas, seminarus, mokymus ir pan.).

Paslaugos

MTP „TECHNOPOLIS“ aktyviai teikia SVV įmonėms inovacijų paramos paslaugas, siekiant paskatinti jas labiau įsitraukti į inovacijų kūrimo, MTTP veiklas, tokiu būdu didinant jų kuriamą pridėtinę vertę ir konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Bendruomenė

MTP „TECHNOPOLIS“ ugdo bendruomeniškumą bei skatina bendradarbiavimą tarp parke įsikūrusių įmonių, sukuriant palankią erdvę, kurioje galima įgyvendinti naujas idėjas ir kurti inovacinius produktus.

1
2
3
4