Kodėl verta?

MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS „TECHNOPOLIS“ - ERDVĖ NOVATORIŠKAM VERSLUI PLĖTOTI

MTP „TECHNOPOLIS“ veiklos esmė - inicijuoti ir koordinuoti verslo, mokslo ir savivaldos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo iniciatyvas kuriant palankią erdvę inovacijų kūrimui ir vystymui.

MTP „TECHNOPOLIS“ komanda: kūrybinga ir veržli savo srities specialistų, ekspertų komanda teikianti inovacijų paramos, MTTP bei verslo vystymo konsultacines paslaugas ir siekianti panaudoti savo žinias ir kompetencijas inovacijų vystymo labui.

MTP „TECHNOPOLIS“ siekiai: skatinti inovacijų kūrimą Kauno mieste, koncentruoti kritinę masę inovatyvių kompanijų ir vienyti jas po savo stogu siekiant bendros naudos. Pagrindinis tikslas - sutelkti ir modernizuoti Kauno regiono ir Kauno miesto pramonę bei verslą, ugdyti jų novatoriškumą ir didinti konkurencingumą šalies bei tarptautinėse rinkose, nukreipti regiono ir miesto plėtrą žinių ekonomikos link, stiprinti mokslo ir verslo abipusiai naudingus ryšius ir kuriant didelės pridėtinės vertės produktus.

MTP „TECHNOPOLIS“ išskirtinumas:

  • draugiška atmosfera, kolegiški santykiai tarp parke įsikūrusių įmonių ir jų darbuotojų, vieninga, kūrybinga ir išskirtinė parko narių bendruomenė;
  • vieningas ir svarus Technopolio įvaizdis verslo aplinkoje, bendri tikslai kuriant ir plėtojant novatorišką verslą Lietuvoje;
  • Technopolis ne tik teikia parke įsikūrusioms įmonėms lengvatines patalpų nuomos paslaugas, bet ir sudaro palankią erdvę jų verslo plėtrai teikiant nemokamas teisines, buhalterinės apskaitos vedimo, inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo bei kt. konsultacines paslaugas.
  • Technopolyje įsikūrusios įmonės ir MTP partneriai turi galimybę nuolat būti naujausios informacijos sraute, dalyvauti nemokamuose naujų technologijų bei tendencijų pristatymo, verslo ir mokslo bendradarbiavimo bei kt. renginiuose, konferencijose, mokymuose ir seminaruose.


MTP „TECHNOPOLIS“ interesai:

  • partnerių nacionaliniams ir tarptautiniams projektams kūrybiškumo, verslumo ugdymo, inovacijų skatinimo, MTTP plėtros, aktualios informacijos ir žinių sklaidos, gerosios patirties perdavimo ir pan. srityse rengti ir įgyvendinti;
  • panašiose srityse veikiančių organizacijų Lietuvoje ir užsienyje siekiant paskatinti žinių, kompetencijų ir patirties mainus bei bendradarbiavimą;
  • užsienio ir Lietuvos partnerių  bendradarbiavimui su MTP Technopolis parko nariais mechatronikos, modernių IT sprendimų bei alternatyvios energetikos srityse;
  • potencialių investuotojų, inovacinių įmonių, norinčių įsirengti MTTP infrastruktūrą, antrojo MTP korpuso užpildymui, statybai ir išvystymui.

 


MŪSŲ TIKSLAS - JŪSŲ SĖKMĖ!