Partneriai

VšĮ „Technopolis“ dalininkė, bendradarbiaujama skatinant verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą.
VšĮ „Technopolis“ dalininkė, bendradarbiaujama skatinant verslo, mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas SVV aplinkos gerinimo srityje.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas inovacijų paramos paslaugų, inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas investuotojų pritraukimo srityje.
Bendradarbiavimas verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimo, inovacinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas verslumo ugdymo ir inovacijų skatinimo srityje.
Bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant inovacinius projektus, teikiant inovacijų paramos paslaugas.
Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų parkų koncepcijos vystymo ir plėtros srityse.
Bendradarbiavimas skleidžiant informaciją apie Lietuvos eko-inovacijas ir žinomas sukurtas inovacijas.
BUHALTERIJOS CENTRAS, remdamasis geriausia buhalterinės apskaitos praktika, jau 10 metų teikia apskaitos paslaugas įvairių formų juridiniams asmenims.