Projektai

MTP „TECHNOPOLIS“ rengia ir įgyvendina projektus, skirtus inovacijų kultūros stiprinimui, jaunimo kūrybiškumo ir verslumo ugdymui, verslo inovacinės aplinkos ir žinių sklaidos terpės gerinimui.