Viešieji pirkimai

VšĮ "Technopolis" viešųjų pirkimų taisyklės.

 

VšĮ "Technopolis" 2015 metų viešųjų pirkimų planą galite rasti CVP IS sistemoje.

 

Pradėti pirkimai (2014 m.)
  El. Nr.
Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Kita informacija
 
 Reklaminiai stendai  Apklausa žodžiu
 Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7, 10.1, 11.3  punktais.  Vertinimo kriterijus mažiausia kaina
    Informacinių renginių organizavimo paslauga Apklausa raštu Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7 punktais. Vertinimo kriterijus mažiausia kaina
    Tušinukai  Apklausa žodžiu Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7, 10.1, 11.3  punktais. Vertinimo kriterijus mažiausia kaina
    Spausdinimo paslaugos  Apklausa žodžiu Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7, 10.1, 11.3  punktais.  
    Viešinimo straipsnis  Apklausa žodžiu Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7, 10.1, 10.4.1, 11.3  punktais. Vertinimo kriterijus mažiausia kaina
    Viešinimo straipsnis internete  Apklausa žodžiu Pirkimas įvykdytas, vadovaujantis VšĮ „Technopolis“ Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. sausio 2 d.  projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-1 ir  pakeistomis 2014 m. sausio 3 d. projektų vadovės laikinai einančios direktorės pareigas įsakymu Nr. V-2,  VII skirsnio 9.3 – 9.7, 10.1, 10.4.1, 11.3  punktais. Vertinimo kriterijus mažiausia kaina
Nustatyti laimėtojai ir ketinamos sudaryti pirkimo sutartys
  El. Nr.
Pirkimo objektas Numatoma pirkimo sutarties kaina Laimėjęs dalyvis Informacija apie subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus
    Reklaminiai stendai 3605,00 I.Į. "AKA Baltic" nėra
    Informacinių renginių organizavimo paslauga 57354,00 UAB "Person Premier" nėra
    Tušinukai 3450,00 UAB "Jurasta" nėra
    Viešinimo straipsnis 800,00 UAB "Suvalkietis" nėra
    Spausdinimo paslaugos 9200,00 UAB "Indigo print"  
    Viešinimo straipsnis internete 1100,00 UAB 15 min nėra
Sudarytos pirkimo sutartys  
  El. Nr. Pirkimo objektas Numatomo pirkimo sutarties kaina Laimėjęs dalyvis Informacija apie subrangovus, subtiekėjus, subteikėjus
     Reklaminiai stendai 4815,80  I.Į. "AKA Baltic" nėra
    Informacinių renginių organizavimo paslauga 57293,50 UAB "Person Premier" nėra
    Tušinukai 3448,50 UAB "Jurasta" nėra


Viešinimo straipsnis 464,40 UAB "Suvalkietis" nėra


Spausdinimo paslaugos 9075,00 UAB "Indigo print" nėra


Viešinimo straipsnis internete 1089,00 UAB "15 min" nėra