Kontaktai

VšĮ "Technopolis"
Europos pr. 121
LT-46339, Kaunas

Administracija
Tel.: 8-37-331556
Faks.: 8-37-211382
El. p. info@technopolis.lt

ASU sumani autorių ir gretutinių teisių apsaugos laboratorija

Rekomenduojame dalyvauti. 

 

Aleksandro Stulginskio Universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2016/2017  studijų metais vykdys dalinai LR Kultūros ministerijos finansuojamą Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektą „ASU SUMANI  AUTORIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS LABORATORIJA“.

Projekto tikslas – ugdyti pagarbą autorių ir gretutinių teisių apsaugai.

Projekto uždaviniai:

Skatinti  diskusijas, pravesti interaktyvias paskaitas – kūrybines dirbtuves bei šviesti visuomenę  kūrėjų teisių apsaugos klausimais, t.y. vykdyti socialinę antipiratinę reklamą kaimiškose vietovėse moksleiviams, kaimo bendruomenėms, ASU  studentams;

Taip pat  bus skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas studijų procese bei laisvalaikiu, ugdoma pagarba intelektinės nuosavybės apsaugai.

Projekto trukmė 2016 metų rugsėjo 1 d. – 2017 metų  birželio mėnesio 1 d.

Projekto procesas ir veiklos:

Apie autorių ir gretutinių teisių apsaugą bus kalbama diskusijose/interaktyviose paskaitose/ organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, konferencija bei jos metu rengiama antipiratinė akcija „Naudokis sąžiningai“. Renginius ves ir juose dalyvaus ASU dėstytojai, doktorantai, mokslininkai bei meno kūrėjai.