Kontaktai

VšĮ "Technopolis"
Europos pr. 121
LT-46339, Kaunas

Administracija
Tel.: 8-37-331556
Faks.: 8-37-211382
El. p. info@technopolis.lt

Projektai

Kauno technologijos universitetas inicijuoja projektą, kurio metu bus įkurtas „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslumo ugdymo centras. Šio projekto eigoje bus pastatytas nacionalinis atviros prieigos centras, kurio bendras plotas (~ 4500 kv.m.) skirtas KTU regioninio mokslo parko (KTURMP) technologijų demonstravimo, atvirų verslo įmonėms mokslinių tyrimų laboratorijų įsteigimui ir įmonių inkubavimo veiklai...
Įgyvendinus projekto veiklas, bus pastatytas MTP „Technopolis“ mokslinių tyrimų ir eksperimentinės gamybos bazės 3700 kv.m. dydžio pastatas bei įrengtos gamybinės patalpos eksperimentinei gamybai vystyti. To pasėkoje bus sudarytos sąlygos MTP „Technopolyje“ įsikurti šešiems inovatyviems verslo subjektams, kurie sukurtoje infrastruktūroje vystys eksperimentinę gamybą, taip siekiant padidinti aukštųj...
Kauno technologijos universitetas inicijuoja projektą, kurio metu bus įkurtas „Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslumo ugdymo centras. Šio projekto eigoje bus pastatytas...
Ateities energetikos technologijų mokslo centro (AETMC) tikslas – tapti moderniu Europos lygio mokslo tyrimo centru, tiesiogiai bendradarbiaujančiu su verslo struktūromis ir vykdančiu fundamentinius ir...
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. Nutarimu Nr. 321, kuriuo patvirtinta Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcija bei Lietuvos Respublikos Vyriausybė...
Mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo pajėgumų stiprinimas, jų atitikties ūkio ir visuomenės poreikiams skatinimas yra vienas svarbiausių pasaulyje vykstančios konkurencijos veiksnių. Todėl turi būti sudaromos sąlygos plėtotis teritoriškai vientisiems mokslo, studijų ir inovatyvaus verslo sąveikos centrams, kurtis verslo įmonių tyrimų padaliniams, formuotis žinioms imlaus verslo įmonių pradmenims.
Projekto metu įgyvendintos veiklos (informacinio portalo parengimas, audiovizualinės medžiagos parengimas, tarptautinės konferencijos organizavimas, dalyvavimas tarptautinėse parodose, galimybių studijų parengimas, Slėnio plėtros programos įgyvendinimo galimybių studijos parengimas, mokslininkų ir kitų tyrėjų bendrųjų kompetencijų mokymai (projektų vadybos, intelektinės nuosavybės apsaugos ir kt.)) suteiks projektų valdymo, intelektinės nuosavybės apsaugos įgūdžių, stiprins tarptautinį bendradarbiavimą, stiprins bendradarbiavimą su verslo sektoriumi.